Hakkımızda

AltınKoza

Kuruluş yılımız olan 1969'dan itibaren Adana'nın oluşturduğu en büyük ve köklü marka olan Altın Koza AŞ olarak, kültür, sanat, turizm, reklam, organizasyon başlıklarımıza "Yayıncılık" başlığını da ekleyerek "Altın Koza Yayıncılık" olarak hizmetlerimize başladık.

Edebiyat, kültür, sanat, spor alanlarında onlarca değer çikaran Adanamızın edebi değerlerine sahip çıkmak ve yepyeni değerler yaratmak amacıyla faaliyetlerimizi planladık.

"Her Kitap Bir Koza" sloganı ile çıktığımız yolda, önce Adana Halkı'na ardından Ulusal ve Uluslararası mecralarda yayınlarımızı duyurmak ve şehrimizin değerlerini anlatıp, tanıtmayı birincil hedef olarak belirledik.

Edebiyat şehri Adana'nın ülkemizde edebiyat alanında tekrar hakettiği pozisyona kavuşması ve ulaşması için Altin Koza A.Ş. olarak üzerimize düşen bütün hizmetleri gerçekleştirmek için hazırız!

Altın Koza Yayınları Hedefleri


  • -Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünün önemine binaen, Adana’nın ve Türkiye’nin tanıtımına, sanatına, sanatçısına katkı sağlayacak eserlerin oluşturulması ve kitlelerle buluşmasının sağlanması…
  • -Temel ilkeden yola çıkarak, öncelikle Adana’nın ve ilçelerinin; tarihsel, kültürel ve sosyal yönden tanıtımına katkı sağlayacak eserlerin oluşturulmasına, aynı amaçla hayata geçirilmiş mevcut yayınların çoğaltılmasına ve dağıtımına olanak sağlamak, bizzat gerçekleştirmek…
  • -Adana’nın yetiştirdiği edebiyatçı, ozan, sanatçıların üretimlerini sürdürmelerini sağlamak üzere, eserlerinin basımına, çoğaltılmasına, dağıtımına katkı sağlamak…
  • -Adana’ya geçmişte ve günümüzde hizmet etmiş, kent kültürünün korunmasına katkı sağlamış, gelenek ve göreneklerin korunması için çaba harcamış edebiyatçı ve ozanların tanıtılmasına, eserlerinin desteklenmesine, yeni eserler oluşturmalarına katkı sağlamak.
  • -Adana’da doğmuş ya da Adana’dan aldığı ilhamla yola çıkmış, temsil ettiği sanat,-spor-kültür vb alanlarında, ülke genelinde ya da uluslararası alanda başarı yakalamış isimlerin, ilham kaynağı olması açısından gelecek nesillere tanıtılmasını sağlayacak kitaplar hazırlamak ve bu eserlerin özellikle ilkokul, ortaokul çağındaki çocuklarla buluşmasını sağlamak…
  • -Başta Türk kültürünün, Türk gelenek ve göreneklerinin olmak üzere, Adana’da yaşayan her kesimden topluluğa ait özelliklerin yaşatılması ve tanıtılması için eserler oluşturulmasına katkı sağlamak ve bu eserleri oluşturacak edebiyatçıların çalışmalarına destek vermek…
Her Kitap Bir Koza